WahlSwiper zur LTW18: Frage 19

FRAGE 19/40
Sollen die Steuereinnahmen als erstes zum Abbau der Schulden des Landes verwendet werden?

  Zuletzt abgestimmt WahlSwiper zur LTW18: Frage 19
"BpIZMG)k"/BxB$!/3J( 20.09.18 00:28:11 Nein.
$&/}TmuOD5A,_bf/!6eL 21.09.18 10:58:58 Ja.
%Kcsrd?KOwwF.g/ZT};$ 20.09.18 10:48:47 Nein.
'?o&gp_6n,?8o3Kr#Dc: 21.09.18 17:12:53 Nein.
'fmgGR1;$i306UY-Tj|u 21.09.18 15:41:39 Nein.
(mu|ZsZX[q.6rpHyfel| 20.09.18 14:39:52 Nein.
)!aq/n"_PUF<M,#*"v3d 20.09.18 12:38:52 Nein.
)C2U*!i=h]"A|6}(id56 21.09.18 13:19:46 Nein.
)k4dYxWJTlRKXFV7R6if 19.09.18 23:16:10 Nein.
*n.#w>Pb)iYHMy=z-eIy 20.09.18 17:49:12 Ja.
-p[w2QXG->u#d#R3TJDj 20.09.18 11:17:37 Ja.
.f>'9Cw31J[LqK_mS%!K 20.09.18 16:16:35 Nein.
0#duw&t[ya8A$SYEnz$6 20.09.18 00:16:46 Nein.
0fsP2bM=<wkq<vhCxsy$ 20.09.18 23:10:14 Ja.
1.e|s.yE_%]('83pZ_g" 20.09.18 11:04:06 Nein.
31T*"m4|}DmCA.iFIQKf 20.09.18 01:28:14 Ja.
3_8{mKGTF#AJP74)COa8 19.09.18 23:54:17 Nein.
59[LhHyZendW*X]s0qfH 19.09.18 23:38:47 Nein.
5rC0g0w0fM-XrEt&I:52 20.09.18 07:21:05 Nein.
6JXm#EyhDFA:5Tom?j_k 20.09.18 08:25:32 Nein.
89d0tZ(3!)gTcMPtS%}C 20.09.18 21:13:28 Nein.
8>!R]6Yy21h':r|ovSY3 20.09.18 07:52:10 Nein.
:K$0J&>gW:A_zRx8O,E- 20.09.18 09:51:13 Nein.
;(!fvIgE>emj429T%WQa 19.09.18 23:20:39 Ja.
;>;|kjs{0oi;Rh&ZvplI 20.09.18 14:59:23 Ja.
=)]mDSzJXQ!K[w:;jEb{ 20.09.18 10:39:57 Nein.
>C$8FU"3]o=!9xwBoR1s 20.09.18 08:24:46 Nein.
>D%.4P|-?)EX-D,aT<j, 20.09.18 11:16:29 Ja.
AsilP{cQ#Z::{)K1/824 20.09.18 06:45:06 Nein.
a{&kQ2Kz4CGcfNrdkU7p 20.09.18 18:57:42 Ja.
a}/N?N76*9)3g0Oh=m%Q 21.09.18 11:34:53 Ja.
b<rY]ttui}J8SmRS4{JO 19.09.18 23:29:38 Ja.
c)_;$x-X9zotGiooWilN 20.09.18 07:12:11 Nein.
cMzylsMboS]PDra9;g}, 19.09.18 23:23:46 Nein.
cWigmBuU]&/Q]NZyh&(k 20.09.18 08:39:27 Ja.
CWMtEf[y[MR/{&hkxjy/ 20.09.18 00:14:08 Ja.
CYF?|Kk*]).}uH#.x1dm 20.09.18 09:16:46 Nein.
C['ts/u?*D6a5b1pHvr; 20.09.18 17:12:54 Nein.
D.h3D'T1T#8!K;Suh-7p 20.09.18 06:21:02 Nein.
dty9NW,)rjPcb89oeY?0 19.09.18 23:21:45 Ja.
e61|OPD0E;>3/L:Q!pJ' 19.09.18 23:21:54 Nein.
F8zqBx2>WJ1QM(*QoJf1 20.09.18 17:43:42 Nein.
f:qV]EW.Yo%kSz$CD=>w 20.09.18 11:03:53 Ja.
FsX!]P4lPP]]t{"P[,A| 20.09.18 11:43:20 Nein.
ha"ql1=gJ.Wn749?7rM0 20.09.18 08:03:40 Ja.
HQ$X8$!OdY)5Mk}OMmS$ 20.09.18 00:55:26 Ja.
IkMCS6e0ev0<nI]W-<aY 20.09.18 23:03:03 Nein.
IKS9?7h-0AnenD)EjJ,d 20.09.18 07:14:10 Ja.
iworkL*XucjP9gTP(qD2 20.09.18 07:57:40 Nein.
J#-dSFDm]RO?p8)tl9ux 20.09.18 08:34:13 Nein.
J-rl"n9DfBI*PdiJr!tT 20.09.18 09:28:31 Ja.
J2fc'z%yt|GlJ#{aXqhr 20.09.18 13:18:04 Nein.
j=91nWblWqcz)ch-Z}Q- 21.09.18 10:00:35 Ja.
jICZRWTC*>6_T?=[Sb[d 21.09.18 06:18:41 Ja.
JJ6$Fs*=AI7&F,&;#Iel 20.09.18 08:42:10 Ja.
jq2m=fUU'-bz}3B>:dzA 20.09.18 15:43:45 Ja.
jq53E4>:CU7KW>Q<uwcN 20.09.18 07:18:10 Nein.
Jtw}SIz)qIbGaicT5hbS 20.09.18 07:07:25 Nein.
Jy(w/Z[vq$;rp:Yl&pc. 21.09.18 09:02:29 Nein.
K#ubP>U-}'qs].5B{>s0 19.09.18 23:31:54 Ja.
Kbh)}Uu|&F4x<{_$9pU2 20.09.18 06:41:34 Nein.
KegOw9qf%-J4$OJ],e>o 20.09.18 13:31:16 Ja.
lB/T#Iu}xswDGI-Nr&V8 21.09.18 16:00:11 Nein.
lL|9T}Md_V!edly"nAUP 20.09.18 12:51:00 Ja.
n'[{J/q9b&xi!>NL2"(f 20.09.18 11:28:09 Ja.
NdbK/!9L#*{jM[9u,xbo 20.09.18 03:16:31 Ja.
ni=R>NTFx&<])3<M6z!2 19.09.18 23:37:36 Nein.
O?XZ|CcVd}-EuJ[XBL0X 20.09.18 09:20:55 Nein.
oh669[;gx%J;kVcDJ)Uk 20.09.18 18:24:44 Nein.
P6U:i]R*3tSkjx}D8z&/ 21.09.18 08:01:09 Nein.
p:']r$v%D)eAxOBly4)$ 20.09.18 22:05:20 Nein.
pFbdsBO*juXFjA*5=G=s 20.09.18 20:46:05 Nein.
Pum-9JUTC%vi("D_jA)Z 20.09.18 14:08:17 Nein.
P[vvG*d,*w=-wT00(=Wz 19.09.18 23:56:58 Nein.
QX/>Mx"IV]GiQ,nadu1{ 21.09.18 15:45:05 Nein.
Q|a(2ggr0fdLYY8BhVL0 20.09.18 03:39:27 Ja.
rk$($R!)LJ05lx&MV*)F 20.09.18 07:07:52 Ja.
RS(QlgF]1,Ga)Ie$)u|# 20.09.18 08:58:23 Nein.
Rye6B6%B98?FrDlGu%Bs 20.09.18 10:35:34 Nein.
r_S:E%82_y.]9q1rd]0T 20.09.18 16:42:12 Ja.
sbTrH/<dZotFNymMD"jq 20.09.18 09:17:31 Ja.
sZIOo9"8%Yv&EAW{RQ}u 20.09.18 17:20:48 Ja.
tH5nG{boLWw/=mzIBs1k 19.09.18 23:37:09 Ja.
vW%W_ti:"(G|iL2bjZ<" 19.09.18 23:19:08 Nein.
w(4,;hO"zXU4J!uw#o3$ 20.09.18 16:06:50 Nein.
W5LwDy3mA4Wn?]:YV-2f 20.09.18 08:43:43 Nein.
WgGZAl_qg'>PjwK{_#]% 20.09.18 09:22:44 Ja.
xIGPM${apR=fL|1ilBnr 21.09.18 13:26:19 Nein.
Xm#:YWTu>o]Y])Uy]r(t 20.09.18 13:07:21 Nein.
Xmu>Wep="-M_:;)nvqbA 20.09.18 07:38:40 Ja.
Y2oKbst{Ms/O.|r}"YVi 20.09.18 06:46:39 Ja.
ZF1wAJQ<$uC?vX-yNDd3 20.09.18 03:24:49 Ja.
ZJ.A;$SX|Y,e1v4h,=Cb 21.09.18 09:32:47 Nein.
ZnXl>n|?7$/Z!,UcGq-L 20.09.18 13:48:36 Nein.
ZvRONA-w]!SM,Ht?iIr| 20.09.18 06:07:29 Nein.
z]MTyAh0=8nUOo(uOJR$ 19.09.18 23:37:11 Nein.
z_Qr,V:*s|m}>3w]/UYQ 20.09.18 15:54:47 Nein.
]Po>D$lg]sYqdr2=$g*D 20.09.18 12:24:45 Ja.
_sP=%cAD"B!6dRR6T7$K 19.09.18 23:16:50 Nein.
{GFa<"Vh3(RP/lRntCUE 20.09.18 09:02:00 Ja.
{ndjOU=n6k0]u>XnzrGP 20.09.18 08:41:04 Ja.
{wrnayk(vQcoH[6kw>8{ 20.09.18 08:59:00 Nein.