WahlSwiper zur LTW18: Frage 28

FRAGE 28/40
Soll sich Hessen dafür einsetzen, dass jeder junge Erwachsene eine Dienstpflicht leistet?

  Zuletzt abgestimmt WahlSwiper zur LTW18: Frage 28
!CGy-%X*[J*u6be%3fxK 20.09.18 12:19:54 Ja.
!K.7*y11bYv9<;9fJ9[j 21.09.18 09:52:39 Nein.
!}mCFiu_Hx=.3"4pBV$I 20.09.18 11:02:35 Nein.
#:Uk9|7MXECF|dBZjbq5 20.09.18 03:44:31 Ja.
#EDsqj$<_Hz<S4$Ytoju 20.09.18 14:09:14 Nein.
#keb<GPS"Q4?2S,!8!bM 20.09.18 07:11:14 Ja.
$ukEK.kZ}F>f[q6RYr.. 20.09.18 09:20:25 Nein.
%-C&1DWXRPm4PP4#w?Z8 20.09.18 00:16:06 Nein.
%8CO83v/SL5=q"X]9tE= 20.09.18 11:06:25 Ja.
&7<qO898ziZei|6j)Ve. 20.09.18 09:26:58 Nein.
'8|FoZ1<{(VM7!P=k6J? 20.09.18 03:21:07 Ja.
(CjhZTf#?7PJajvV'Q5V 20.09.18 16:44:02 Nein.
)]j_4Zo=6rH:|xU3(J=k 20.09.18 07:27:32 Nein.
-)|wX.uvaQom):ULg7Yv 20.09.18 07:20:19 Ja.
-32z5XWu83!._A/ot!7Q 20.09.18 08:41:42 Ja.
-S9J32JKGpHAQYo4C0X5 21.09.18 10:03:45 Ja.
/=gv'[=Roi9,44i0(SSE 20.09.18 12:40:20 Nein.
/rzK>&niKW$=uojwlxxy 21.09.18 11:22:45 Ja.
0zOtr3k#Is}V5|Vn9Tr8 20.09.18 16:16:06 Ja.
1I;3G/i?;n&}!dO"CdST 20.09.18 17:23:30 Nein.
1kDfFY0sl1H76D#bvNp3 20.09.18 07:50:07 Ja.
1mias"Z"GGgKCt{&I#M( 21.09.18 06:21:23 Nein.
1p7tD5Mw|;w#syD:EJpd 20.09.18 07:59:50 Ja.
2,w::GM/g?s>)U)#=d-Z 20.09.18 06:09:34 Nein.
2g4mKC_b['0bD4{{/xvR 20.09.18 00:18:56 Nein.
2zR0j8R-6|LhKMxMs{nN 20.09.18 14:41:57 Nein.
6_kx7w:xIiX<$FD>}y,5 20.09.18 13:13:18 Nein.
84?ivM[BQ.%DvGKT,0[d 20.09.18 22:06:41 Nein.
8kb)tlniyp[2UD7!1W#Y 20.09.18 09:22:37 Nein.
98&ge7JdEeE6Bm23j1|& 20.09.18 09:49:53 Nein.
:#{SxMfgFf=;#hik(MeG 20.09.18 08:32:03 Nein.
:AZ!)K7XOZmXE?JLBIpV 20.09.18 23:01:05 Ja.
<'kt*>6aL4!]tOE/&SAP 20.09.18 18:56:27 Ja.
<EfRy9rcE%}Z,Uw}G*30 21.09.18 08:59:21 Ja.
<Q?ymUKk7OV'[pt[AK*? 20.09.18 13:19:28 Ja.
>gu8pd<BD;Cw3-o-9&h; 20.09.18 06:50:16 Nein.
>Ru(_uBxGi1MP4G1HRO' 20.09.18 11:19:27 Ja.
?.p)|}.JcnK,SLz(neh5 20.09.18 18:28:21 Ja.
A>raY6Q{$m&eT[$jzJR] 20.09.18 00:10:49 Ja.
Aa77M8"h=eP]MXcb!L-< 20.09.18 00:04:51 Ja.
C#PL{Ov&b}'XO.#oH=:' 20.09.18 06:38:43 Nein.
C};s4;c1wYmtS=R9Y,{Q 20.09.18 17:47:53 Ja.
DPPT9:jUkO:axy8X3B7J 20.09.18 11:27:02 Ja.
E8'iwl3r#$3n{vVbkTM7 20.09.18 16:18:33 Nein.
f"kQEl=hZyp=Qn9M<kmN 20.09.18 10:33:55 Nein.
fHfGqi/7Gtw]L6S&3;%F 20.09.18 09:16:09 Ja.
fWxV7Wj|F2h2fv,];h1L 20.09.18 08:44:23 Nein.
F|EVPDWq>GSxjjfA6lf! 20.09.18 13:49:44 Nein.
G.i1jy-PB"L47gmGzQeR 20.09.18 09:07:17 Nein.
GIZ5)E<B$fN*<b0cHmuL 20.09.18 16:09:00 Nein.
GVOr*MN9*,#%JNPHKN]] 20.09.18 00:58:11 Ja.
h"PPi>Pibe-/95GYZ#n> 21.09.18 09:37:02 Ja.
HA0D]Tw"}{t;:DG3K;oW 21.09.18 10:59:52 Ja.
hH5&I9Tb%!MLiT6YG*'N 20.09.18 13:27:51 Ja.
hx}JUHy}sMIt$U|bK[(H 20.09.18 01:15:28 Nein.
I6#?$WUUTFhW"uuxc((o 20.09.18 13:57:48 Ja.
iDtUZtc9j"1lS=*f;UBg 20.09.18 06:53:26 Nein.
JY!;WHnYmEQ-#d%?QN#< 20.09.18 06:22:24 Nein.
k!#1Ffv75'CsLwX!".(b 20.09.18 17:45:41 Ja.
kg9%2yUf]0gEcfpqE'yt 20.09.18 13:10:21 Nein.
L0PDBU2oZ9bJ3GTN3%]G 20.09.18 21:17:11 Ja.
ljC/2Rd]B$Dx;44?Wo{X 20.09.18 07:15:24 Nein.
llA8Z</4'enHeVm&}**Y 21.09.18 11:27:01 Nein.
MRpM<19L$1!S/fTV4>NP 20.09.18 12:48:44 Ja.
NWL4Z;j6?aTh4&vFvA$O 20.09.18 08:10:02 Ja.
oT>{g87u_xqN!/V_jWtR 20.09.18 03:30:38 Nein.
o]Td1did5|iVkPIwvvf( 20.09.18 06:40:40 Nein.
P:uH_hDT16i#yJ'|C&sk 20.09.18 00:13:59 Ja.
p<M6K<Tr*wKy[%S?Kuw6 20.09.18 08:43:18 Ja.
p>eZog[35s,LfqpheKM( 20.09.18 10:42:14 Nein.
Q<})*[T[4_7A-ZYQ5/_] 20.09.18 08:26:52 Nein.
Q?aeAw|1z&2'>,p3r$NR 20.09.18 15:15:03 Nein.
rQBYXc!"8fod.RmC6[/q 21.09.18 16:04:56 Nein.
RV)M"X3>DLN;V4'&V2Y9 20.09.18 07:27:39 Nein.
rXzRU..a6Y&fSJ;J#|nb 20.09.18 00:30:53 Nein.
s.vT)WjF1wuP:s?v87PJ 20.09.18 08:56:51 Nein.
SX%YH>hGA"9R=MYxKarS 20.09.18 09:24:46 Ja.
T7RDZ'ydMF>fKn]/<[iY 20.09.18 02:02:33 Ja.
TA,V$#Eh[;n'JhWN20tk 20.09.18 07:39:59 Nein.
TMUv'?JIgVzIVS:-Wyd( 21.09.18 15:47:44 Ja.
t}Itz(#SGXWdg#d]VaiC 20.09.18 07:21:05 Nein.
u1,X)uHO?V.2Vj_qXSv& 20.09.18 20:05:10 Nein.
vs6a{o,C[T[ln1?fV7Nh 20.09.18 23:08:23 Nein.
Wc),9lX)1:?N.yIFm8tC 20.09.18 15:43:03 Nein.
Wt*>]t=SqS[5W9XPDKgQ 20.09.18 10:01:33 Ja.
W|"%zE-fFF"tbGf_)}M4 20.09.18 05:19:46 Nein.
XKPhC0[SG9=fs$;Z>0NC 20.09.18 10:52:23 Ja.
Y1eE$f}YAKM,YGbrv3|: 20.09.18 00:05:38 Nein.
y:'Ro_WNt{6P>Arj-?yi 20.09.18 01:30:11 Nein.
YqgO2D3vVIw<'3jfr]Mx 20.09.18 06:34:50 Nein.
Z"q,(kd-)2<w1Wq;f!aZ 20.09.18 07:14:01 Ja.
ZAT6;MFlg1,.IIAu<LWz 21.09.18 13:09:23 Ja.
zeSl65Sr/W=3;F.1>M_& 20.09.18 10:01:09 Nein.
ZKIw3ABFIkXJV&6"'arg 20.09.18 11:48:21 Ja.
[,wgyNu%?pu6#;snOW-w 20.09.18 08:27:18 Nein.
[]"#,;hz%GT(f;fqrKve 20.09.18 17:14:46 Nein.
_Kmdo{)D2K(gQGaMY=Z[ 20.09.18 09:23:35 Nein.
_O9JlR9Na9479i$zlA|b 20.09.18 08:55:54 Ja.
|k}L0gfv]LAGk9(*ti2W 21.09.18 13:23:39 Nein.
|s]%$hFDJU6xN_|(([]C 20.09.18 00:06:16 Nein.
}/Iq3I!_h%#%cVH_*T'm 21.09.18 15:43:01 Nein.
}K&AC&ln2aQPJ|lLA/zS 20.09.18 00:09:22 Ja.