WahlSwiper zur LTW18: Frage 36

FRAGE 36/40
Soll Hessen sich auf Bundesebene dafür einsetzen, jeglichen Familiennachzug für Flüchtlinge zu verhindern?

  Zuletzt abgestimmt WahlSwiper zur LTW18: Frage 36
!LsOHC}&'9DPweYf5VU8 20.09.18 07:15:51 Nein.
!s|'vvAa1>yt"X8jo{f4 20.09.18 22:57:29 Nein.
#:VDV.UHG)tMYmqw5upF 20.09.18 12:40:06 Nein.
#cuNkgYj8I(o5]-649'- 20.09.18 09:14:24 Nein.
#_X>c"1'j1H,,%q'6s.p 20.09.18 11:01:09 Nein.
$f-(nc&(oB20HjS<514l 20.09.18 13:53:08 Nein.
$FhR5p!CFXs:3b>T[rU] 21.09.18 11:00:35 Nein.
$v8Z9PUm=lqHKR4-qS3L 20.09.18 23:06:21 Nein.
%:EW|yxv|QUqn<fnoyh6 20.09.18 03:48:05 Ja.
'b[!r/rY)5tMV-%{Mg)j 21.09.18 13:17:50 Nein.
'vQe;6x[-N*Cmq?$Cc]: 20.09.18 08:22:09 Nein.
'|zUN{2[w'UkGq]k{wf7 20.09.18 01:16:46 Nein.
)'"}"/qBMHWYG{i0xH55 20.09.18 01:54:00 Nein.
))Z6BK?puR6rfU9)o|ns 20.09.18 13:11:06 Nein.
*0Us*$boUP2M]Kf#xAU% 20.09.18 13:23:23 Nein.
,0&Pv-,kYtS{V-hgjS9Z 20.09.18 15:38:25 Nein.
,F6:qz"_eMTaLSh;o=jo 20.09.18 08:44:18 Nein.
,Xfxb]yFKz("y3'<&B67 20.09.18 09:12:55 Nein.
-eZgaY9KcV:a)Vh?QImk 20.09.18 07:16:11 Ja.
.jggIQr*Lao?nlkqt}9F 20.09.18 03:24:23 Nein.
.v$4(aG-CzW,,e(8*t0- 21.09.18 15:45:39 Nein.
._|I8by?b7q$xSEhFY5/ 20.09.18 08:27:05 Nein.
/|O!uX6}!nT(VkI%oFY1 20.09.18 06:23:58 Nein.
0&F7>_A(I7$D:3q1,qU( 20.09.18 12:46:42 Ja.
0U1_i$,sZeGsD.ejQ(7A 20.09.18 06:35:31 Nein.
1TP/slu&|b*&4mK%PS;o 20.09.18 09:25:41 Ja.
4F=SO3]qq&Hse#[jTzMY 20.09.18 00:36:41 Ja.
6pJ,zsay{a,es,!?UQHp 20.09.18 00:35:12 Nein.
7-xd,wV?/nubNB(j,ru2 20.09.18 07:21:29 Nein.
9,i"B0CRN1#(Rm<HJ1cu 20.09.18 20:46:13 Nein.
9o-(lAj><bv6lB|xc7xd 20.09.18 07:42:24 Nein.
:3"na8loIeei.9x?1k0X 20.09.18 17:45:01 Nein.
:WAba1%7XSvE6],uJz_r 20.09.18 01:00:36 Ja.
;$vQe-F26]fSMW1"F9#; 20.09.18 08:01:41 Nein.
;&.*CnS=>ygy/4"|}Y'3 20.09.18 16:20:36 Nein.
;;H,a|wzKB0o(>q?A=sz 20.09.18 17:25:34 Ja.
;tV?NKX*H,sFU'XKkh}d 20.09.18 07:43:31 Ja.
<anbF?bz>]X<3PmElbxT 21.09.18 09:46:48 Ja.
<Zh$/p50BX$P&m8/QCsx 20.09.18 03:33:12 Nein.
=0m_vvP-b2Dd[%nrdBZ) 20.09.18 07:48:00 Nein.
>e8du-|_1]?,g$w.|,/0 20.09.18 06:51:40 Ja.
>zx_z-;V_g1,m85QV[": 20.09.18 08:39:33 Nein.
a%ge%j4;FeZ7:&K.pY03 20.09.18 18:31:51 Ja.
A&83HbiS0eXJAd4jju-! 21.09.18 11:25:44 Nein.
A/(:/m:Br.5=Vsvy,dbU 20.09.18 13:25:07 Nein.
BCn_Fhsl;nlRxW%744t] 20.09.18 07:14:15 Ja.
cTvZ;6VY,mh,Pu3FF!0, 20.09.18 08:19:49 Ja.
d<?Zy'!TB}/y!{Zj'z2s 21.09.18 08:56:07 Nein.
dD%!c>z:Nb[El|].ep{e 20.09.18 16:11:05 Nein.
e9Yt&!BLDHg0q8D:wgP_ 20.09.18 00:38:56 Nein.
EGBZ*BzZ.#*UG&qI>ovi 20.09.18 18:56:13 Nein.
egTU1y0q)h9?C}KE57J" 20.09.18 08:54:49 Nein.
E_hS7QXqo96Rn"]mgnKu 20.09.18 14:44:14 Nein.
g5ZY8I%'=r[KZraeQ*5{ 20.09.18 13:44:56 Nein.
g<,(ts%i0:OIZrpxM4nk 20.09.18 05:18:47 Nein.
Gf(x.p?f7|RQLOM9pN|& 20.09.18 09:54:13 Nein.
H-N)9$IEK:ys}Ws{NG%F 20.09.18 07:25:12 Ja.
h2fpbZJ)d](P82tef>nC 20.09.18 06:40:31 Nein.
H;0Kr'QC2t:uqbmcq#(d 21.09.18 16:09:20 Nein.
I7$iB-'8E%[:"(U:Hy.7 20.09.18 10:31:59 Nein.
IdI8vHMbY6J2i?9rE(rQ 21.09.18 10:05:15 Nein.
J5U=qx7NH]yIZHz/wrrJ 20.09.18 22:08:27 Nein.
jvMEzYIkAsV!H_=%T7=T 20.09.18 09:19:09 Nein.
j_5&6c1;5/'baNcCl#0X 20.09.18 09:28:18 Ja.
k-A-;mb$GpuU?Nl%w42Q 20.09.18 21:19:43 Nein.
K70_%j((HL{?<mGM3k"S 20.09.18 09:14:24 Nein.
Lb4y|tK2XS_:un|Q)YGK 20.09.18 11:25:49 Ja.
Lvf/<92Cj[$vPmb!apXN 21.09.18 09:40:41 Nein.
Mk8=heLj'*-0bcwR&F8y 20.09.18 06:11:29 Nein.
N":]JKsg9}-2hkt3%CaY 21.09.18 15:50:39 Nein.
N,e5;Tb&T02s(UWgKVFV 20.09.18 15:17:41 Nein.
N,ZO1'yZwu]S7jkLHPTf 20.09.18 16:45:53 Nein.
o;>);*GqF6U$Z[yX_JV# 20.09.18 06:37:28 Nein.
pd76<=a*'ZrWtL="A!OQ 20.09.18 10:43:36 Nein.
pFD'GCBvT{k-h4;L'8wD 20.09.18 16:03:34 Nein.
PG(m38zf<J;O1Gl1[wtu 20.09.18 09:24:25 Nein.
QaKPfJ:T!2v;{$jzmLfi 20.09.18 11:53:16 Nein.
QLSi'3*6].-w7uOnogmE 20.09.18 07:09:45 Nein.
Qux}HM4}l'J}Yw(KQjSf 20.09.18 07:43:26 Nein.
QX{,nj[Z0t],AM(|}6V7 21.09.18 08:06:38 Nein.
RfkX[HR[CuOWz-!gUH,k 20.09.18 16:19:59 Ja.
Sihn<>$282U;*F)y3Vk( 20.09.18 10:04:22 Ja.
T.!*x}Tt!)y[[j-G=W]r 20.09.18 08:34:29 Ja.
tBU0O]DzK&&&Q[zldVUZ 20.09.18 07:31:09 Nein.
T[&6|[}t?XYf5VU(Gad7 21.09.18 11:14:34 Ja.
U.}m#:%0LLS.9XS0Zn#f 20.09.18 08:47:00 Nein.
w?JEGF%pecSWfpt:89]' 20.09.18 08:49:30 Ja.
WHhbA8UWY%WNiGSUq}yI 20.09.18 20:02:21 Nein.
wsLghr<'z3D!k-ZDcv;r 20.09.18 11:21:12 Nein.
WtL5iyB[ZN|"X_ndKl,g 20.09.18 08:44:12 Nein.
w]9&b:i_r21QCqD8m%45 20.09.18 08:31:04 Nein.
x6,so)W39yM<,U{e9,X" 20.09.18 13:12:04 Nein.
X6<.Ou{sFGej5|BaXe>E 20.09.18 12:17:09 Nein.
X;<DRE3MomwqHmE=(VKP 20.09.18 06:42:03 Nein.
xkzg8R$40]nmogRjPZLR 20.09.18 11:08:20 Nein.
[M[SHx*5U|-cL]UB5?>H 21.09.18 13:04:36 Nein.
[T!N(L'AU[<7uxv?WCpS 20.09.18 08:10:38 Nein.
]qN?6,ql.V>Jco=B4h8q 20.09.18 09:48:43 Nein.
]tJ$/v[NqMuwo6n.aekY 20.09.18 17:16:27 Nein.
|x}EJV$sJphR8{Em2JOq 20.09.18 07:23:11 Nein.
|{(d/8mw<Z)_Q<M0H$'0 20.09.18 08:23:00 Nein.