WahlSwiper zur LTW18: Frage 26

FRAGE 26/40
Soll das Land die Bauvorschriften zur Energieeffizienz lockern, um den Neubau von Wohnungen zu beschleunigen?

  Zuletzt abgestimmt WahlSwiper zur LTW18: Frage 26
!))8eB<FEBEWc{n#5fOj 20.09.18 07:13:09 Nein.
%:hNqPnQ87p&k=T/}x5{ 20.09.18 10:41:34 Ja.
%h:Rwc3JV}G[>dP09[-g 21.09.18 09:00:24 Nein.
%Vgr<>'{xWZjODfJt|sC 20.09.18 15:43:17 Nein.
&u!0xt4;AIyfw0B[kp]? 20.09.18 01:15:00 Nein.
'O(rLY:"*1xuPW#ih|GF 20.09.18 03:42:46 Nein.
)<qFilF#kIr,Lq#(p:hK 21.09.18 11:25:48 Ja.
,-k*GB#A!O>ZZ8tsJkGm 20.09.18 16:43:29 Nein.
,1pYS]*"13.l%Z3nFOs3 20.09.18 13:49:32 Nein.
--I!?Tvh0c[e)hO6Y3QX 20.09.18 07:23:30 Nein.
-K&?:0:)HQZ>D7d<b->X 20.09.18 08:22:48 Ja.
-PNCO9pIc!-HbtS{NkFH 20.09.18 10:52:36 Nein.
..Z}Q$uy2o{9.4petu6Z 20.09.18 06:21:57 Nein.
.4TGPm*X[f8!UL{$?6Iw 20.09.18 23:09:01 Nein.
/oi*QbI=ZklcZY)wHM'= 20.09.18 00:11:34 Nein.
0W;]XOHVI,a"J_HSw($> 20.09.18 01:18:53 Ja.
0Z4[(Xv)3UUj)0[6legg 20.09.18 06:49:14 Nein.
3EQI8l/'AM!/.$2u}*Ui 20.09.18 08:09:45 Nein.
4h4(OYz2}68r1%}AyVtC 20.09.18 00:30:17 Ja.
5y9P>C&>U'*$E%'CjNuJ 19.09.18 23:59:33 Ja.
7SW-U_)s}k6FC#Y60W<6 20.09.18 17:14:11 Ja.
7[Tioc.t({Z"9,[{*Y_U 20.09.18 15:58:25 Nein.
8kHv=bs/;<aglLz#]'[J 20.09.18 13:54:49 Ja.
:%"_4F_"NjzrfC1izsYv 20.09.18 12:39:15 Ja.
:==>5X;0y*!yMuc1*|;3 20.09.18 01:29:38 Nein.
>&D{}lL.BBDs?I'|m:Y- 20.09.18 08:43:03 Nein.
>6f{zjpaYq}Abg50&)ZZ 20.09.18 10:13:15 Nein.
?#tVRQMcs$>lngGS"N3T 20.09.18 03:26:50 Nein.
?5!rPXNgM[Z;RvCk3>D5 20.09.18 07:20:36 Nein.
?Aa2KzI7.R'1x{ipg20% 20.09.18 05:19:03 Nein.
?q=6OsR<?itoU_9,J$1x 20.09.18 07:50:57 Nein.
a.'HfFcu>?96R#SKNLxG 20.09.18 08:32:44 Ja.
aYf}_M4MtEL2W,}YWA=_ 20.09.18 18:59:30 Nein.
C(eDs*>s,e6U!n}b0Xd4 20.09.18 11:05:42 Nein.
c/t|5{U]4n7!Bs!Fz='' 20.09.18 00:16:23 Nein.
Dt>K<cTmcU>lbN0$2aso 20.09.18 09:18:55 Nein.
E;ZNr-9'4{|uc?J885Lw 20.09.18 10:34:25 Nein.
Elbn1tS=Ar#:R.m.kT7# 21.09.18 10:03:23 Nein.
f2H-/){E2H#lx#ZEcnz! 20.09.18 08:42:37 Nein.
fzc#dgEeOBhbTk:|'>dA 20.09.18 03:19:41 Nein.
H!y=|fy}KCYfojm.ZX=k 20.09.18 09:27:40 Ja.
h&v$gW.,_-RIy(nA6b<y 20.09.18 07:39:36 Nein.
h9#6]Kv(4$dWx:FJ0OV> 20.09.18 09:24:13 Nein.
HdkvzCsyeeN{}Ei{;E0] 20.09.18 00:57:17 Nein.
hNm[a}VR_xTVrn*/L1'P 20.09.18 16:18:06 Nein.
HwJAKB67&_k'Rug-D;OQ 20.09.18 11:46:47 Nein.
J#2i-iZa,A>35{&*Mu-L 20.09.18 06:39:31 Ja.
JcHQ?y8y03A8NL"oAqB5 20.09.18 11:18:52 Nein.
JWD'lyRmE{'qwg-i(v.: 21.09.18 15:42:43 Ja.
j}-1"eU-Xr'S#Jr]mo#d 20.09.18 17:46:29 Nein.
K?zO$8CG:_H#3Woi5Vq} 20.09.18 21:15:26 Ja.
L&nPL$x'<Q"ZfQS_SUhH 20.09.18 07:10:22 Ja.
Lag|z/SEcFJ;,{m4*bBL 20.09.18 06:08:53 Ja.
LP}<.$y[p-{R491|5lBf 20.09.18 22:06:14 Nein.
m$3_sbM[;o[DZ8Mk8KG_ 21.09.18 13:24:17 Nein.
m-yzb.$kf79Tvtk5V1Ma 21.09.18 08:03:38 Ja.
mG'>bBiTt$NV*vtezZq9 20.09.18 11:27:26 Ja.
n/t>roX"M/"<%D{a<8<i 20.09.18 00:16:04 Nein.
nXsuaA2G%0;*<[mjPo6! 20.09.18 14:41:25 Nein.
NzMImZd{0EyV5=Dk_QIg 20.09.18 23:01:24 Ja.
o/Py1(/A$Z*g3pGWbr&] 20.09.18 07:59:13 Nein.
OytkoAxy[B5QX#4"BiYT 20.09.18 14:09:02 Nein.
p5x9J(M!h5F94>fK5TIx 20.09.18 07:15:02 Ja.
Po0ZHdC:SA?_qZ2RAE)O 20.09.18 13:09:03 Nein.
pY3V.M3rb%rAMMIvHxd( 19.09.18 23:58:38 Ja.
qwgiY2$6lgc%x,,p:]S5 20.09.18 15:13:11 Nein.
Q}#4Zw<fB&1KLAT)f"_F 21.09.18 10:59:37 Nein.
r,}..k;?u1Hrf8vxPXmD 20.09.18 06:40:32 Nein.
R.zY?!nRd:m&34=X#Tc0 21.09.18 09:35:59 Nein.
R=PR,h&/yj!}Et"W[Ed* 20.09.18 08:42:33 Ja.
raDITFeFr*>tquYf_uUd 20.09.18 08:57:27 Nein.
SrSD'Ha,LgaC,vC"006} 20.09.18 16:15:17 Nein.
SXbZdh;pqft4aT5w9yR! 21.09.18 16:04:08 Ja.
T"mMcH)wKgUqX*K4:diE 20.09.18 09:22:03 Nein.
t{%;&gK=mxk#eHYTf/O! 21.09.18 09:57:43 Ja.
U2>prn7Y4GDwaq6k?--n 21.09.18 06:20:36 Nein.
uvq,qf"#39K<xv.Hagz9 20.09.18 08:56:30 Ja.
Uz8,%|_SY>Wc1t>]R]4e 21.09.18 13:10:25 Nein.
V#YL;n6rAhO,y=$1['pz 20.09.18 09:50:18 Nein.
v-%iZ1PR;j=mi;Z()n|< 20.09.18 12:49:25 Ja.
v/Kp|R"M?6V2D'rs:EC! 20.09.18 18:26:51 Nein.
Vf_s#lg'yXN,1vpX68?J 20.09.18 06:35:32 Nein.
VWSuV]3y%Ouy0?-B9&:9 20.09.18 07:09:21 Ja.
W#6QYauFJT,Z5k$.4E#? 20.09.18 16:08:22 Ja.
WIt<WY2GA>SReQcL/[w: 20.09.18 06:41:29 Nein.
WUA;Kvc3j4v'OEBkU8jm 21.09.18 17:13:33 Nein.
W{ZuO/NX/}Cfxz#fqvn" 20.09.18 13:28:42 Ja.
x'T>Q>TRk{X=ubF.7,zO 20.09.18 13:09:29 Nein.
x(>ncMAQdubH72ntiaK% 20.09.18 12:20:38 Ja.
x|q<$yK$$pIC9WyU.do) 20.09.18 07:27:07 Nein.
yK'Vv80iOWO00dL=NDwg 20.09.18 17:23:07 Ja.
YkhYN!dEX|:)e<YfrAI[ 20.09.18 00:11:07 Ja.
yR_o|z:7EB"H5x6k-GV/ 20.09.18 09:08:06 Nein.
Y{w#BxEQkdf%Kh3L$UrY 21.09.18 15:47:07 Ja.
Z&W&&9_SCi{kxN[Z/ta| 20.09.18 17:48:19 Nein.
z("="&r13'Jj)O:Z0xq| 20.09.18 09:22:08 Ja.
ZCGgih=?h[!##.)lDn2$ 20.09.18 13:18:59 Ja.
])e-6h!.4>y|9>HJ/](: 20.09.18 09:16:20 Nein.
]nRF{NeLDLn3FE'hyZma 20.09.18 00:03:52 Ja.
]NYAUs?D/_-qJ;',)q'[ 20.09.18 11:03:01 Ja.
{bWK9x>QR*(welrKFRN8 20.09.18 08:41:06 Nein.
|s#hg/KPSkc]VI}tkCzx 20.09.18 07:21:03 Nein.